Cranio-Sacraal therapie, dat kan ook in water.

Waar komt het vandaan?

Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit hersenen, ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht ertussen. Dit alles zit samen met je zenuwstelsel beschermd van je schedel (cranium) tot je heiligbeen (sacrum). Het ritme van het hersenvocht wordt gecreëerd door een pompsysteem diep binnenin de hersneen. De botten van de schedel zetten uit, vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd, waarna het sacrum naar onder en vervolgens naar binnen roteert. Dit Cranio-Sacrale ritme uit zich als een uitdijende en inkrimpende golf die overal op het lichaam voelbaar is, vergelijkbaar met de beweging van eb en vloed. We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel. Dit stelsel regelt de werking van alles wat er in het lichaam gebeurt. Daarmee is het Cranio-Sacrale ritme, naast de ademhaling en de hartslag, de derde primaire levensfunctie van het lichaam. Tijdens een behandeling van het cranio-sacrale systeem kan een stillpoint optreden, een korte periode waarbij het ritme vrijwel stil ligt en het denken wordt stopgezet. De energie wordt dan onttrokken aan de hersenen en ingezet voor reparatie van het lichaam. Ook tijdens onze slaap kennen we stillpointperioden waarin het lichaam zich herstelt.

Methode

Bij Cranio-Sacraaltherapie worden niet de ziektesymptomen op zich behandeld maar vindt behandeling plaats van “de cliënt”. De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan. Deze oorzaken kunnen van puur fysieke aard zijn, maar ook van psychische aard of een combinatie hiervan. Om deze reden is het dan ook niet mogelijk om een standaardbehandeling voor een bepaalde klacht te geven. Veelal wordt aan de schedel, de wervelkolom en het heiligbeen behandeld. Het ritme van het Cranio-Sacraal systeem is echter ook op andere plekken over het hele lichaam voelbaar. De behandelaar zal de frequentie en kracht van het ritme op de verschillende plaatsen van het lichaam ervaren. Op deze manier worden bewegingsverstoringen van bindweefsel, verkrampingen en disbalans binnen het lichaam vastgesteld. De behandelaar zal werken aan het optimaliseren van de elastisciteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het Cranio-Sacrale systeem. Daartoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op dee manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen. Binnen deze nieuwe therapievorm, die sinds de negentier jaren wordt beoefend, wordt het puur lichamelijke werk soms aangevuld met Somato Emotional Release. Indien de lichamelijke blokkade een emotionele historie heeft die nog niet is opgelost, dan is het mogelijk om met het trauma “in gesprek te gaan.”